Dojos in Hong Kong

ISKF LOGO SMALLER

Club Name: KAIAIDO KARATEDO RYU INTERNATIONAL

Instructor: ANTOLIN GONEZ MORONA

Dojo Email: linzmorona@yahoo.com.ph

Instructor's Email: linzmorona@yahoo.com.ph

Dojo Phone: 853 62710039

SUN YAT SEN SPORT CENTER

HONG KONG RUA ENTENA, NO 17,

ED. KAN SENG, FL-05, FLAT-C

Macau, Hong Kong